ESSENTIALS 120

Beech BROWN

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną (EN 651)
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 21 Umiarkowane/Małe natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni Supreme
Grubość całkowita 1.20 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.12 mm
Waga całkowita 1100 g/m²
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0131-0011-DoP-2014-01
Antypoślizgowość (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Izolacja dźwięków uderzeń (ISO 717-2) - ∆Lw 8 dB
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Wgniecenie resztkowe 0.35 mm
Opór cieplny (in m².K/W) 0.02
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0.40 %
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)

DOKUMENTY

Odwiedź nasze centrum dokumentacji, aby łatwo znaleźć wszystkie nasze materiały do ​​pobrania dla ESSENTIALS 120.

ODWIEDŹ CENTRUM DOKUMENTACJI