ESSENTIALS 220T

Ceram GREY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE