ESSENTIALS 220T

Modern Concrete LIGHT GREY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną (EN 651)
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 31 Umiarkowane natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni Supreme
Grubość całkowita 2.20 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.25 mm
Waga całkowita 1590 g/m²
Ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-s1
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0004-0019-DoP-2015-01
Antypoślizgowość (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Izolacja dźwięków uderzeń (ISO 717-2) - ∆Lw 16 dB
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV
Antypoślizgowość (DIN 51130) R10
Wgniecenie resztkowe 0.35 mm
Opór cieplny (in m².K/W) 0.03
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0.40 %
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)

DOKUMENTY

Odwiedź nasze centrum dokumentacji, aby łatwo znaleźć wszystkie nasze materiały do ​​pobrania dla ESSENTIALS 220T.

ODWIEDŹ CENTRUM DOKUMENTACJI