Ruby 70 Acoustic

KLUCZOWE CECHY
  • 12 kolorów stanowiących część kolekcji Ruby 70
  • Zaprojektowanie specjalnie dla obiektów segmentu Edukacja, Służba Zdrowia
  • Antypoślizgowość R10
  • Doskonałe właściwości akustyczne=> 19dB i odpowiednio zbalansowane wgniecenie resztkowe
  • Idealny do obiektów o wysokim natężeniu ruchu
  • Ochrona powierzchni TopClean™ PUR r
  • Dobra odporność na zarysowania
  • TVOC < 100 μg/m3, technologia produkcji wolna od ftalanów
12 referencji o doskonałych parametrach akustycznych (19 dB), część kolekcji Ruby 70 obejmującej w sumie 36 kolorów. Ruby 70 Acoustic to produkt idealny do obiektów o wysokim natężeniu ruchu, takich jak obiekty segmentów Edukacja, Służba Zdrowia i Domy opieki.

${title | uppercase}

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 42 Średnie natęzenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni TopClean
Grubość całkowita 3 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.70 mm
Waga całkowita 2500 g/m²
Instalacja Klejona
Ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-s1
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0131-0056-DoP-2014-12
Antypoślizgowość (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Izolacja dźwięków uderzeń (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Drum sound class (EN 16205) Klasa A (≤ 65 dB)
Opór elektryczny (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Odporność na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe 0.11 mm
Odporność chemiczna (ISO 26987) Wysoka odporność
Opór cieplny (in m².K/W) 0.04
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 23999) 8 mm
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0.10 %
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów (nie dot. recyklatów)
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)