Ruby 70 Acoustic

Nature YELLOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 42 Średnie natęzenie ruchu
Format Rolka
Waga całkowita 2500 g/m²
Grubość całkowita 3 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.70 mm
Ochrona powierzchni TopClean
Instalacja Klejona
Izolacja dźwięków uderzeń (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Drum sound class (EN 16205) Klasa A (≤ 65 dB)
Opór elektryczny (EN 1081) R > 109 Ohms
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Antypoślizgowość (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Odporność na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzeń
Odporność chemiczna (ISO 26987) Wysoka odporność
Odporność termiczna (in m².k / W) 0.04
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 23999) 8 mm
Wgniecenie resztkowe 0.11 mm
Stabilność wymiarów 0.10 %
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów (nie dot. recyklatów)
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)