Rekord 41

Akcent Light Brown

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu
Format Rolka
Waga całkowita 2930 g/m²
Grubość całkowita 2 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.70 mm
Ochrona powierzchni PUR Reinforced
Instalacja Klejona
Właściwości elektrostatyczne (EN 14041) Antystatyczna
Opór elektryczny (EN 1081) R < 109 Ohms
Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Odporność na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzeń
Odporność chemiczna (ISO 26987) Bardzo dobra odporność
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Wgniecenie resztkowe 0.10 mm
Stabilność wymiarów 0.10 %
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)

DOKUMENTY

Odwiedź nasze centrum dokumentacji, aby łatwo znaleźć wszystkie nasze materiały do ​​pobrania dla Rekord 41.

ODWIEDŹ CENTRUM DOKUMENTACJI