WOJ. POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WSCHODNIA CZĘŚĆ ZACHODNIO-POMORSKIEGO

Tomasz Bańkowski
Tel: 601 324 157
e-mail: TOMASZ.BANKOWSKI@TARKETT.COM

WOJ. ŚLĄSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

Paweł Orłowski
Tel: 538 238 089
e-mail: PAWEL.ORLOWSKI@TARKETT.COM

WOJ. WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, ŁÓDZKIE, LUBUSKIE

Łukasz Korcz
Tel: 606 787 133
e-mail: LUKASZ.KORCZ@TARKETT.COM

WOJ. MAZOWIECKIE, PODLASKIE, PÓŁNOCNA CZĘŚĆ ŁÓDZKIEGO, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Marek Skupiński
Tel: 532 753 444
e-mail: MAREK.SKUPINSKI@TARKETT.COM