ESSENTIALS 100

Pastilles 2 GREY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 21 Umiarkowane/Małe natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni Supreme
Grubość całkowita 1 mm
Grubość warstwy użytkowej 0,15 mm
Waga całkowita 1600 g/m²
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0131-0046-DoP-2014-12
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Opór cieplny (m²•K/W) 0,01
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Wgniecenie resztkowe 0,10 mm
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0,40 %
ReStart® Ready Tak
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów (nie dot. recyklatów)
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)