ESSENTIALS 120

Blockeiche 2 YELLOW BROWN

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 26986)
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 21 Umiarkowane/Małe natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni Supreme
Grubość całkowita 1.20 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.12 mm
Waga całkowita 1100 g/m²
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0131-0011-DoP-2014-01
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Opór cieplny (m²•K/W) 0.02
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych (ISO 717-2) - ∆Lw 8 dB
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Wgniecenie resztkowe 0.35 mm
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0.40 %
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)