ESSENTIALS 200

Arcadia YELLOW BEIGE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 26986)
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 21 Umiarkowane/Małe natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni Supreme
Grubość całkowita 2 mm
Grubość warstwy użytkowej 0,15 mm
Waga całkowita 1575 g/m²
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0004-0012-DoP-2015-01
Ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Opór cieplny (m²•K/W) 0,03
Zzawartość pentachlorofenolu < 5 ppm
Emisja formaldehydu (EN 717-1) E1
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych (ISO 717-2) - ∆Lw 17 dB
Antypoślizgowość (DIN 51130) R10
Wgniecenie resztkowe 0,35 mm
Odporność chemiczna (ISO 26987) Not affected
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0,40 %
ReStart® Ready Tak
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)