ESSENTIALS 370

Rock BROWN

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 26986)
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 32 Średnie natęzenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Format Rolka
Ochrona powierzchni X-treme
Grubość całkowita 3,70 mm
Grubość warstwy użytkowej 0,35 mm
Waga całkowita 2700 g/m²
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0131-0008-DoP-2014-12
Ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Opór cieplny (m²•K/W) 0,06
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych (ISO 717-2) - ∆Lw 17 dB
Antypoślizgowość (DIN 51130) R10
Oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe 0,20 mm
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0,40 %
ReStart® Ready Tak
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów (nie dot. recyklatów)
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)