Ochrona Państwa danych osobowych jest ważna dla spółki Tarkett Polska sp. z o.o. z siedzibą w Orzechowie. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") dostarczy Państwu informacji o sposobie, w jaki spółka Tarkett Polska korzysta z Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zachęcamy również do zapoznania się z Polityką cookies.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Tarkett Polska sp. z o.o. z siedzibą w Orzechowie przy ul. Miłosławska 13A, 62-322 Orzechowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076443, posiadająca numer NIP: 7891001239, REGON: 630275338, zwana „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy się kontaktować z Administratorem na poniższy adres: ul. Karolkowa 30, 01 – 207 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  poufnoscdanych@tarkett.com.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane, w zależności od łączącej na relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:  

  1. realizacji zamówień i dostaw towarów, w tym rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych i wykonywania napraw reklamacyjnych,
  2. realizacji zobowiązań gwarancyjnych,
  3. marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług.

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne w celu realizacji umów, w tym zgłoszeń reklamacyjnych i zobowiązań gwarancyjnych.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH?

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

  1. realizacji zamówień i dostaw towarów, w tym rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych i wykonywania napraw reklamacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. realizacji zobowiązań gwarancyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  3. marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: ul. Karolkowa 30, 01 – 207 Warszawa lub za pośrednictwem maila: poufnoscdanych@tarkett.com.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania zamówienia i świadczenia usługi, w tym usług reklamacyjnych i zobowiązań gwarancyjnych, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Macie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Jeśli jesteście Państwo częścią naszej społeczności na Facebook’u - @TarkettPolska,  to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

ODBIORCY DANYCH

W toku świadczenia Państwu usług i realizacji umów, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowana jest dostawa, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi instalacyjne, naprawcze, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’ów.