Współpracujemy z partnerami biznesowymi

Współpracujemy z partnerami biznesowymi

W Tarkett chcemy współpracujemy z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi, aby czynić dobro dla ludzi i dla naszej planety.
Aktualne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają współpracy i partnerstwa we wszystkich branżach i łańcuchach dostaw.
Zachęcamy do przyłączenia się do nas w działaniach na rzecz pozytywnych zmian.
Zapewniamy naszym klientom i interesariuszom jasne informacje na temat naszych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, produktów i ambicji:

  • Nasz raport CSR jest kompleksowy, publicznie ujawniany i kontrolowany przez stronę trzecią.
  • Dobrowolnie ujawniamy informacje o produkcie. W 2019 r. wprowadziliśmy monitorowanie jakości zdrowotnej materiałów (MHS), które dokładnie opisuje skład produktu i dostarcza informacji dotyczących stężenia składników (cząsteczek chemicznych), ich roli w produkcie oraz wszelkich zagrożeń dla zdrowia lub środowiska. MHS jest weryfikowane przez niezależną organizację zewnętrzną. MHS uzupełnia deklaracje środowiskowe produktu (EPD), które opierają się na metodzie LCA w celu oceny ekologiczności produktów.
  • Ustalamy ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, szukając certyfikatów zewnętrznych dla naszych produktów i urządzeń.
     

Odpady są poddawane recyklingowi w naszych fabrykach w Szwecji, Luksemburgu i Holandii oraz są przekształcane w wysokiej jakości surowiec. Nawiązaliśmy współpracę z ekspertami w dziedzinie kolorystyki, projektantami i specjalistami ds. Edukacji, aby zrozumieć wpływ kolorów na rozwój i dobre samopoczucie dzieci w środowiskach edukacyjnych. Dzięki wnikliwym analizom odkryliśmy, że pojemność pamięci u dzieci jest od 55 do 78% wyższa, gdy otoczone są przez kolor, który doceniają.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami branżowymi, rządami oraz uczestniczymy w inicjatywach międzynarodowych

  • Uczestniczymy w inicjatywach UE
  • Członek Liderów Klimatu (COP21)
  • Członek CE 100